Meningsløs forskning av Holden-utvalget

Email til Steinar Holden, professor i økonomi ved UIO
Kopi til Erna, Siv, Jens, Raymond m.fl.
I tre omganger, Holden I, II, III, og over mange år, har Holden-utvalget, på statlig initiativ, misbrukt norske skattebetaleres penger på meningsløs forskning.
Akkurat som det i økonomisk teori er meningsløst å snakke om en “riktig” eller “rettferdig” pris eller en “rettferdig” skatt, er det like meningsløst å snakke om en “riktig” eller “rettferdig” lønnsdannelse. Enkelt sagt, finnes det ikke kvantitative objektive kriterier for å fastsette en riktig eller rettferdig pris, skatt, eller lønnsdannelse. “Much ado about nothing” for å sitere Shakespear.
Det enkleste eksemplet er prisen på egg. Hvis Holden resonnerer seg frem til 2 kroner, mens Cappelen kommer frem til 3 kroner, hvem har da rett? Det hele blir en øvelse i “lek med tall”, dvs. tullball. Hørt om fri prisdannelse Holden? Hørt om tilbud og etterspørsel?

Når et samlet økonomisk miljø for lenge siden forkastet konseptet om en riktig eller rettferdig pris, hvorfor forsker vi da på en “riktig” eller “rettferdig” lønnsdannelse? Det er fordi staten, dvs. politikerne, har tvunget arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner inn i et kunstig, manipulert og dysfunksjonelt lønnsdannelsessystem der subjektive, vilkårlige kriterier setter dagsorden. I Norge er likhet det samme som rettferdighet, og når vi oppdager at dette mantra strider mot menneskelig natur, da må det forskning til for å gi det hele et skjær av seriøsitet.

Derfor er årevis med “eggprisforskning” på skattebetalernes regning viktig, som et politisk alibi. Det er viktig å finne “moralske” eller “etiske” vektige grunner for å manipulere eller dreie lønnsforhandlinger i “politisk riktig retning”; for å unngå bråk, eksempelvis når sykepleieren i offentlig sektor ber staten sørge for samme lønn som fysioterpeuten i privat sektor. Eggprisforskning.

Antakelig uten å forstå det, innrømmer Holden dette selv; Uttalelser om “bred enighet om frontfagsmodellen”, “mange ulike syn”, “er frontfaget oljedopet”, “normgivende”, “vanskelig å vurdere”, “det inntektspolitiske samarbeidet”, “felles virkelighetsforståelse” avsluttes med noe så meningsløst og intetsigende som at “utvalget anbefaler at NHO i forståelse med LO skal gi et troverdig anslag for den samlede rammen for oppgjøret, inklusive lokale forhandlinger”. Tåkeprat egnet for festtaler på folkets hus, og blottet for økonomisk empiri.

For å gi denne oppkonstruerte øvelsen i økonomisk fjas et skjær av seriøsitet, stiller finansminister Jensen opp til høytidelig overrekkelse foran et samlet pressekorps; et pressekorps som i en blanding av kjedsommelighet og uvitenhet om økonomisk teori ikke ser at “Keiser Holden” egentlig er naken.Allikevel vil professor Holden med stor sannsynlighet få et nytt mandat og bruke de neste 2-3 årene og enda mer av skattebetalernes penger på fordypning i det meningsløses tyranni.
Er det rart at våre skoler og universiteter scorer så dårlig når vi oppmuntrer, stimulerer og subsidierer “forskning” på steinaldernivå?
Er det rart av vi er tilbake til 2003 tallene når det gjelder mattematikkompetansen i grunnskolen, når samfunnet forøvrig vektlegger forskning i “likhet” og “rettferdighet” og hvor det viktigste kriteriet for læring er at ingen skal falle utenfor?
La oss få en venstrevridd tenketank til å utforme “retningslinjer for retningslinjer” for forskning, slik vi gjør andre steder i offentlig sektor. La oss finansiere tenketanken med offentlige midler, dvs. skattemidler.
Mvh – Hans E. Olav
p.s. Herved et lite (fornøyelig) bidrag til diskusjonen om et inkluderende arbeidsliv.
Er det annerledes i Norge mon tro?