SOLNEDGANG I NORGE

Hei igjen,

Les siste nytt om hvorfor det blir “crashlanding” i Europa og hvorfor fallhøyden er størst i Norge.

Les hvorfor oljeprisen kan gå ned til mellom 20 og 30 dollar før den stabiliserer seg på et høyere med fremdeles lavt nivå.
Les om det her: SOLNEDGANG I NORGE
Om dere ikke tror på det, se foredraget til den brilliante tyske økonomen, Hans Werner Sinn, om hvilket hjørne hele Eurosonen har “malt seg inn i”. En leksjon i økonomiske realiteter og skremmende fremtidsutsiker for Europa og Norge. Foredraget ble holdt for to år siden, men er mer aktuelt en noensinne.
Se foredraget til Hans Werner Sinn her: https://www.youtube.com/watch?v=pDATVF7tTFY
Nå som LO Leder Gerd Kristiansen har stumpet røyken, vært på “Harry-tur” til Ungarn, og fått tilbake “Hollywood-gliset”, les hvorfor “sosial dumping” ikke er noe annet enn fagbevegelsens alibi for å plyndre først “sine egne”, dernest alle oss andre.
Er du interessert i å vite mer om hvordan våre folkevalgte har forvaltet vår tarv de siste 40-50 årene, samt hvordan du kan påvirke din egen fremtid, bestill boken min “Det store selvbedraget” på http://www.kolofon.no.
Fortsatt god dag og en riktig god helg!
Hans E.