Boken “Det store selvbedraget”

Forsidebilde av Det store selvbedraget

Det store selvbedraget

Om frihet

Hva om vi ikke lenger aksepterer at staten foretar handlinger som er ansett som moralsk forkastelige og/eller kriminelle om de ble foretatt av deg og meg? Hva om vi viste vilje og mot, og tok til motmæle mot et system som har gjort oss moralsk impotente?

Vi må ta friheten vår tilbake fordi frihet er ensidig positivt for alle mellommenneskelige forhold. Frihet vil skape et bedre, mer bærekraftig og   lykkeligere samfunn.

Hvis vi ikke gjør noe fundamentalt annerledes før det er for sent, vil det være et svik mot kommende generasjoner”

 

Pågripelsen

Tidlig om morgenen den 15. juni 2011 ble jeg og min familie brutalt revet ut av sengene våre i vårt hjem av Økokrim. Med ektefelle og mine nærmeste som vantro tilskuere, ble jeg kommandert og nærmest dratt ut av huset av to velvoksne karer til en ventende politibil, og kjørt ned til politihuset i Oslo for avhør. Jeg ble der-etter fengslet og kastet på glattcelle, hvor jeg ble holdt to dager lenger enn torturparagrafen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon tillater, mens påtale-myndigheten og dommeren løy om at det ikke ville skje.

 

Brudd på menneskerettighetene

Etter 14 dager i full isolasjon, satt Høyesterett endelig en stopper for galskapen, og jeg ble sluppet fri. Fengslingen og isolasjonen ble erklært ulovlig. Livet for meg og min familie har ikke vært «helt det samme» siden statens overgrep den junidagen i 2011. De som har vært utsatt for tilsvarende opplevelser, vil forstå hva jeg mener. Denne boken er inspirert av denne hendelsen.

 

Velferdsstatens kollaps

Du som leser dette; dine barn og barnebarn, er de som må gjøre opp regningen for en økonomisk overbudspolitikk som for lengst har gått av hengslene, og som truer med å gjøre oss alle til permanente gjeldsslaver. Det moderne sosial-demokratiet er «velferds-guden» vi alle trodde på, men som er håpløst insolvent, både moralsk, sosialt, rettslig og økonomisk. Den vestlige verden er på fallittens rand, og Norge likner mer og mer på pasienten som venter på oppgjøret med sin egen fordervede livsstil.

Hvordan havnet vi i dette nasjonale selvbedraget? Hvilke økonomiske, sosiale og moralske implikasjoner vil det ha for oss og våre barn og barnebarn? Hvem har skylden og hvordan kommer vi oss ut av det?

Spørsmålet spesielt dagens unge må stille seg, er om vi skal finne oss i at dagens politikere fortsetter å utstede «dekningsløse sjekker» som fremtidige genera-sjoner aldri vil kunne betale for. Når det uansett vil gå galt, hvorfor vente og se på mens ansvarsløse og inkompetente politikere gjør vondt verre?

 

 

 

Om forfatteren

Hans Eirik Olav er født i Helsinki, Finland, 1956, av norsk mor og norsk-amerikansk far. Olav har en bachelorgrad i økonomi ved
University of Georgia, USA, og en Mastergrad i økonomi med hovedfag i finans ved University of Miami, USA. Olav har i en
årrekke arbeidet innenfor skips- og megleryrket, samt for et
utenlandsk Private Equity-selskap. Olav har erfaring fra ulike styreverv både nasjonalt og internasjonalt.

Olav bor i Oslo sammen med sin ektefelle. Sammen har de to døtre.

Den 15. juni 2011 ble Olav pågrepet av Økokrim i sitt hjem, arrestert og siktet for grovt økonomisk utroskap. Denne boken er inspirert av denne hendelsen.

Olav er av den oppfatning at mennesket selv og dets nærmeste familie og omgangskrets er best egnet til å oppdra og ta hånd om hverandre, og at en allmektig stat og dets ansiktsløse byråkrater er spesielt uegnet til å påta seg dette ansvaret. Historien har vist at sistnevnte over tid alltid fører til økonomisk kaos og ufrihet; til slutt despoti.