Internasjonal Økonomi

Følg med på hva som skjer i Eurosonen, USA, Japan og andre steder hvor en uhemmet pengetrykking og “valutakrig” pågår. Hvem blir sittende igjen med regningen når statsledere og politikere utøver økonomisk harakiri for å unngå den gjeldsfellen vi alle sitter i? Blir politikerne stilt til ansvar, eller slipper de unna nok en gang ved å skylde på “markedet” og “grådige kapitalister” og appellere til folket om å vise hverandre “solidaritet”.

Les mitt foredrag fra Kontras seminar: Foredrag med grafer

Nyheter

01.06.2013

Les Mike “Mish” Shedlocks kritikk av Paul Krugmans feilslåtte (keynianske) økonomiske teorier: 

Intellectual Dishonesy and Insanity on Steroids

(This article has been written in its entirety by Mike “Mish” Shedlock)

I just finished reading The Smith/Klein/Kalecki Theory of Austerity by Paul Krugman and I believe it is the most disingenuous piece he has ever written.

Krugman comes out blazing with the statement “Noah Smith recently offered an interesting take on the real reasons austerity garners so much support from elites, no matter how badly it fails in practice.” He then cites various sources who suggest “business interests hate Keynesian economics because they fear that it might work“.

While halfheartedly dissing a similar thesis in Naomi Klein’s Shock Doctrine, Krugman goes on to say the “thesis really helps explain a lot about what’s going on in Europe in particular.

Paul, Please Be Serious

The first problem I have with the article is Krugman knows damn well that no Austrian-minded economist on the planet supports what is commonly and mistakenly (on purpose) referred to as “austerity”.

Please take a look at what Austrian economists want vs. what the nannycrats in Brussels delivered.

What Austrians Want

 • Lower taxes
 • Less regulation
 • End of Fractional Reserve      Lending
 • Sound money
 • Smaller government
 • Work rule reform
 • Pension reform
 • Free trade

What Brussels Delivered

 • Higher income taxes
 • Higher VAT
 • Proposed financial      transaction taxes
 • More regulation
 • No free trade
 • Little if any work rule reform
 • Little if any pension      reform
 • Reluctant (at best) cuts in government jobs
 • Reluctant (at best) cuts in government spending
 • No sound money
 • No end of fractional reserve lending
 • Bailouts at taxpayer      expense

Insanity on Steroids

Krugman and others parade that mess as “austerity”. It’s not austerity. Rather, it’s insanity on steroids, and every Austrian economist on the planet knew it would not work.Yet, month in and month out we have to listen to the likes of Krugman saying or implying “I Told You So”.

Well, la de frickin’ da. I told you so too. And so did thousands of others, Keynesians and Austrians alike. Krugman would have you believe it’s austerity as implemented vs. Keynesianism. Well, it’s not, and he knows it, because any thinking mind knows tax hikes in the middle of a recession is insanity.

Idiots Do Idiotic Things

I do not know for sure why the idiots in Brussels forced those measures on Greece, Cyprus, Spain, Portugal, or Ireland, but the most likely explanation is simply “idiots do idiotic things”.
To jack this into a belief that politicians did these things out of fear Keynesian policies might work is more than a stretch of the imagination, it’s preposterous.

About Those Keynesian Solutions

No, Paul, we do not fear Keynesianism or Monetarism will work, because theory and practice alike say neither will work. If they did work, Japan would not be a basket case after 20 years of trying.

I have asked this simple question of Krugman for what seems like a decade “When does it stop Paul? When?” Krugman has never answered, but one can presume “never”. Japan is supposed to keep on spending money it does not have on wasteful projects “until it works”. The US supposedly needs to do the same.The average 7th grader knows that paying people to dig holes and then others to fill them back up again is economic idiocy, but the average Keynesian doesn’t.

With Japan leading the way, we are about to witness the results of such foolishness, but the comfort to the US is Japan will blow up first. Will that change Krugman’s mind? Hardly. And I have an ironic suggestion: Krugman does not want to try Austrian solutions out of fear they might work.

Given the world has tried his methods and they have failed, what else should one believe?

Mike “Mish” Shedlock

31.05.2013

I september 2012 etablerte European Central Bank (ECB) OMT (direkte kjøp av statsobligasjoner) på € 700 mrd for å kunne holde sentralbanksjef Draghis ”whatever it takes” løfte om å støtte €. Mange tyskere, med 1920 tallets hyperinflasjon friskt i minne, brakte saken inn for tysk høyesterett i Karlsruhe, og hevdet at OMT var grunnlovsstridig. I første omgang avviste høyesterett innvendingene så lenge OMT var begrenset til € 700 mrd. Saken kommer opp på nytt 11 og 12 juni. Skulle domstolen endre sitt vedtak vil dette være et stort problem for ECB ettersom man da mister sin store ”bazooka” som OMT er ment å være

Dette viser at mange tyskerne kjemper hardt imot ECB’s politikk fordi de mener den er uansvarlig. Det hevdes at Jens Weidmann (Bundesbank) og Mario Draghi ikke lengre er på talefot etter at Weidmann gjentatte ganger har gått til knallharde angrep på Draghi. Rådet i ECB består av en representant fra hvert av de 17 medlemslandene pluss 5 representanter fra ECB administrasjonen. Tyskerne har imidlertid bare 2 av 23 stemmer, men er ansvarlig for 28% av ECBs balanse, snarere nesten 50% på grunn av alle medlemslandene som ikke lenger kan gjøre opp for seg.

Samtidig kom ECB nylig med en rapport på bankene i Eurosonen. ECB advarer mot risikoen for bank konkurser. ECB innrømmer at ingen har god oversikt over bankenes reelle mengde av dårlige lån. Svakere økonomi, høyere ledighet og dårlige økonomiske utsikter gjør at lånekundene får stadig større problem med å betjene eksisterende lån. Planen er at ECB skal bli den sentrale overvåker for banker i € sonen. Sentralmakten mener at en slik enkel øvelse skal løse mye av problemene. Det er selvfølgelig tøv. Problemene forsvinner ikke ved at man flytter på noen brikker.

De virkelig store problemene vil komme til overflaten den dagen sentralbankene, ECB inkludert, blir tvunget til å avslutte sin elleville stimuli politikk. Da vil rentene stige og ringvirkningene blir som følger;

 1. Sentralbankene selv sitter på enorme beholdninger av obligasjoner som vil falle i verdi. Egenkapitalen tapes på et øyeblikk.
 2. Banker som også eier store beholdninger av obligasjoner vil oppleve samme verdifall som vil ”wipe out” det som måtte finnes av egenkapital.
 3. Pensjonskasser og forsikringsselskap vil oppleve det samme.
 4. Sparere/pensjonister vil oppleve verdifall i sine spare porteføljer som til stor del består av obligasjoner.

Sannheten er at sentralbankene har malt seg inn i et hjørne og det er umulig å exit uten store skader.

29.05.2013

Inflasjon eller deflasjon?

Chart 1; USA’s handelsbalanse som viser store underskudd. Mao trenger USA ekstern finansiering (før FED evt overtar all finansiering av den føderale regjering).

Chart 2; Viser pengenes omløpshastighet. I dagens situasjon fungerer FRL systemet dårlig for viljen til å låne/konsumere har falt pga dårlige tider.

Chart 3; Lønn som andel av GDP. Mao fallende reallønn.

Konklusjon; skulle FED gjøre en exit så er faren stor for at vi får deflasjon basert på den realøkonomien vi ser. Faren er da at FED, etter en periode med deflasjon, starter en ny aggressiv QE (overdose a la Japan) og at det hele ender med hyperinflasjon (>50% inflasjon i måneden) som i Tyskland i 1922.

image001

image002

image003

Myndighetene har klart å overbevise folket om at det ikke finnes inflasjon i dag. Man har ved hjelp av propaganda apparatet klart å overbevise folket om at det er kun CPI som gjelder. Prisstigning på aksjer, boliger osv er ikke inflasjon og er bra fordi det øker folkets evne og vilje til å låne mer og konsumere mer. Mao er pengetrykking ufarlig fordi det ikke leder til inflasjon.

Så det at pengetrykking driver opp alle aktiva priser er det ønskede resultat for det kan ”kick start” økonomien. Det faktum at sparing straffes gjennom null rente politikk er det lite fokus på. Det er farlig fordi det er sparing som ligger til grunn for investering og velstandsvekst. Ikke lånefinansiert konsum som har vært modellen de siste 30 år.

Jeg tror ikke FED kommer til å stoppe QE med det første fordi en exit vil føre til høyere renter og en kollaps. Den eneste exiten Bernanke tenker på er sin egen i tidlig 2014. Pengetrykking er kommet for å bli. Vi får håpe det hele ikke spinner ut av kontroll. Japan eksperimentet vil gi oss en indikasjon på hvor mye ”out of thin air money” kan skapes før obligasjonsmarkedet kollapser og sparere reagerer ved å kreve skyhøy rente for å låne til den japanske stat.

Tenk på følgende; Befolkningen i USA må jobbe for å skape verdier, dvs de får betalt i $ av oppdragsgiver. Staten kan skaffe seg $ ved null innsats, dvs trykke nye penger ut av ingenting og bruke disse til å kjøpe varer og tjenester og aktiva i konkurranse med innbyggerne. Så staten kan kjøpe en bedrift fra privat sektor med nytrykte penger. Privat sektor mottar $ som etter hvert blir mindre verdt. Staten vinner på utvanning av $ ved at gjelden reduseres i reelle termer. Og til tross for dette så vil de fleste berømme Bernanke for sin pengepolitikk. Det foregår en gigantisk wealth transfer fra befolkningen til staten og de rike som eier realaktiva og som har gjeld. Befolkningen applauderer denne komisk tragiske forestillingen.Folk vil bedras.

Churchill sa følgende; Det beste argumentet mot et demokrati er en 5 minutters samtale med en gjennomsnittsvelger.

Det er denne type situasjon Keynes viser til i sin ”not one man in a million can diagnose inflation”.