Merkverdigheter

21.05.2013

Politimester Bastiansen på jobb

«POSTEN SKAL FREM – MELLOM BAKKAR OG BERG UT MED HAVET»

1.      Advokat spør politiet hvem som har ansvaret for at en begjæring fra politiet/staten meddeles saksøkte (om utkastelse):

Jeg ser at etter Tvfbl § 13-6. om Foreleggelse av begjæringen er bestemt at ”Finner namsmyndigheten at begjæringen kan tas til følge, skal begjæringen meddeles saksøkte med oppfordring om innen to uker å uttale seg om forhold av betydning for gjennomføringen av tvangsfullbyrdelsen.”

Hva er kravet til en slik meddelelse; kan den sendes bare som vanlig brev? Hva gjør man dersom brevet ikke kommer fram, og saksøkte viser seg å ha innvendinger?

2.      Politiet svarer advokaten:

Hei

Foreleggelse av begjæringen jfr tvangsl. § 13-6 sendes vanligvis som vanlig brev, men det stilles ikke bestemte krav til måten meddelelsen skjer på jfr dstl. § 186.  Det er saksøkte som bærer risikoen for at posten kommer fram (min uthevelse).  Tvangsfullbyrdelsen kan også gjennomføres uten meddelelse dersom saksøkte ikke har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted jfr tvangsl. § 5-14.  Det avhenger av arten av tvangsgrunnlaget hvilke innvendinger saksøkte kan reise under tvangsfullbyrdelsen, se tvangsl. § 4-2.

3.      Advokat oppsummerer hvem som har ansvaret for at posten når frem: 

Det er utmerket. Det ville jo være ganske uholdbart dersom vi ikke skulle kunne kaste folk på gata bare fordi posten ikke var kommet fram.

Ha ellers en fantastisk 17. mai i morgen. Hipp hurra for Norge!

+ + + + +

Altså: Når politiet, namsmannen eller “staten” sender deg et brev, er det ditt ansvar at brevet kommer frem til deg.